Print this page  

nabij het gastenhuis

De dorpen worden hier door polderdijkjes met elkaar verbonden. In combinatie met de groene omgeving en de vele vaarten en sloten maakt het een fiets-, vaar- en wandelgebied bij uitstek. Heerlijk trappen, dobberen of stappen met de ogen gericht op het kerktorentje van het dorp.

Nabij het gastenhuis Nabij het gastenhuis Nabij het gastenhuis

Direct vanuit uw gastenhuis loopt al een fietspad het dijkje op, dwars door de weilanden, met uitzicht over de Weelpolder.
Deze polder is een stuk grasland dat vanwege haar weidevogelkwaliteiten bestemd is als Relatienotagebied waardoor het beschermd wordt tegen de steeds verdergaande rationalisering in de landbouw. Het is een in onbruik geraakt stuk Westfriese Zeedijk, met bosjes, een watertje, een picknickbank en een boeiend uitzicht. Aan de ene kant uitzicht over het oude land met zijn kronkelsloten, aan de andere kant over de strakke Wieringermeer met zijn kapitale boerderijen, die stoere namen dragen als 'Land uit zee', 'Graan voor vis' en 'De Zuidwester'. In het voorjaar is het een feest om al wandelend of fietsend op de Weelkade de weidevogels gade te slaan. Ook viswater is nabij. En dan niet te vergeten de pittoreske Zuiderzeestadjes Medemblik en Hoorn en de typisch Westfriese plaatsen Schagen en Alkmaar. Kortom, een verrassend landschap met alle facetten van de natuur in een rijke sfeer van historie en cultuur.